จังหวัดศรีสะเกษ โดยอำเภอขุขันธ์ ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2557 ภายใต้ชื่องานเต็มๆว่า งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ปี พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เพลงพระแม่กวนอิม(พระแม่กวนอิมพันมือแห่งเมืองขุขันธ์)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นายประสาธน์ ศรีจักร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.081-1854082
นางวันเพ็ญ แผ่นเงิน เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.081-9678981
นายสุเพียร คำวงศ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 081-0751512
อีเมล์ : itkhukhan@gmail.com