จังหวัดศรีสะเกษ โดยอำเภอขุขันธ์ ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน เมืองขุขันธ์ 255 ปี ประเพณีแซนโฎนตา ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2557 ภายใต้ชื่องานเต็มๆว่า งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ปี พ.ศ. 2557

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

คำว่า “โฎนตา” มีที่มาจากไหนหนอ ?
**************************************
แล้วใครผิดใครถูก ระหว่างคนที่ใช้คำว่า "โดนตา" กับคนที่ใช้คำว่า "โฎนตา"
**************************************
   >>ขอตอบว่า ตอบว่า ถูกทั้งคู่ ครับ  แต่ว่า...
        คนที่ใช้คำว่า "โดนตา" ก็คือเขาเขียนตามคำที่ได้ยินจากคนท้องถิ่นเขมรพูด นั่นคือ สัมผัสได้แค่เพียงหูได้ยินเสียงว่า /โดน-ตา/ ก็เลยเขียนตามที่ได้ยินนั้น  แต่ถ้าจะบัญญัติขึ้นมาเป็นศัพท์ในพจนานุกรมไทย...ก็ต้องเขียนให้ครบเพราะงานนี้ไม่ได้โดนแค่ตา แต่ยังโดนถึงยายด้วย...

        สำหรับคนที่ใช้คำว่า "โฎนตา" ก็คือผู้รู้ถึงรากเหง้าที่มาของคำศัพท์ หรือกล่าวว่า น่าจะรู้ลึกกว่า นั่นเอง ครับ 

        และขอฝากว่า...ถ้าท่านคิดว่า แซนโฎนตา เป็นประเพณีเขมร หรือของชนเผ่าเขมรอีสานใต้ของเรา ก็ต้องใช้  ฎ   คำว่า  โฎนตา ในภาษาเขมรใช้ตัว  ฎ  เขียน ไม่ได้ใช้ตัว  ด 

        เพราะคำว่า “โฎนตา แปลว่า ปู่และย่า หรือ ตาและยาย  และยังหมายถึง  บรรพบุรุษ อีกด้วย

        ดังนั้น ประเพณีแซนโฎนตา   คือประเพณีที่มีการเซ่นให้ปู่ย่า ตายาย  และบรรพบุรุษ  ผู้ล่วงลับไปแล้ว (แม้แต่คำว่า เซ่น ก็เป็นคำภาษาเขมร คือมาจากคำว่า แซน  นั่นเอง)  คำศัพท์ในภาษาไทย มิได้มีเฉพาะเพียงคำไทยชาติเดียว  มีคำของชาติอื่นปะปนอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะภาษาเขมร  ฉะนั้น  "แซนโฎนตาเขียนตามภาษาเดิมถูกต้องแล้ว  จะเขียน แซนโดนตา  ให้ตาตัวเองแตกทำไม   มันมาโดนตา ก็ตาแตกนะซิ  เฮ่อ  น่าสงสาร...555... 

ตัวอย่างหนังสือที่มีคำอธิบายคำว่า แซนโฎนตา พบจำหน่ายในร้านหนังสือเขมร
  

หมายเหตุ  เอกสารที่มีข้อความภาษาเขมรที่นำเอามาขึ้นในเวปนี้ เพราะต้องการมาประกอบหลักฐานที่มาของคำว่า "โฎนตา" เท่านั้นและมีความเห็นว่า บนโลกใบนี้ สำหรับคำว่า วัฒนธรรมประเพณี คงไม่มีพรมแดนขวางกั้นเหมือนอาณาเขตประเทศ นะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

แนะนำอัลบั้มเพลงใหม่ ต้อนรับงานรำลึกพระยาไกรภักดีฯ ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ปี 2554

อัลบั้มเพลง "ชาวขุขันธ์ร่วมใจ รำลึกพระยาไกรภักดีฯ
สืบสานประเพณีแซนโฎนตา
"
โดย..กลุ่มศิลปินจิตอาสาเพื่อเมืองขุขันธ์

ร่วมกับ...สภาวัฒนธรรมเมืองขุขันธ์
ประกอบด้วยเพลงที่ไพเราะ มีความหมายลึกซึ้ง แสดงถีึงวิถีชีวิต
และอัตลักษณ์ความเป็นชาวขุขันธ์ หรือ ฅนขุขันธ์
ประกอบด้วยเพลงจำนวน ๑๓ เพลงพร้อมผู้ขับร้อง ดังนี้

๑. ทำบุญจูนโฎนตา...............ศรศิลป์   อินทร์พรหม
๒. ทัศนาเมืองขุขันธ์..............โสพิศ  สิทธิชล
๓. ภูมิขุขันธ์.........................ชญานิศา  วัฒนะอะโน
๔. สาวเมืองขุขันธ์.................ธิติมา   ชาลีโสม
๕. คืนลับฟ้า........................เหลือง  บริสุทธิ์
๖. ไม่ลืมคืนลับฟ้า.................วันวิษา  ณ เวียงศรี
๗. ขวัญเมือง.......................นกน้อย  อุไรพร
๘. เสน่ห์เมืองศรี...................พนม  บริสุทธิ์
๙. มักสาวขุขันธ์...................ศรศิลป์   อินทร์พรหม
๑๐. ดอกลำดวนบานแล้ว........เอกราช  สุวรรณภูมิ
๑๑. รักโรยลำดวนร่วง............โสพิศ  สิทธิชล
๑๒. หนุ่มขุขันธ์....................จักรพงษ์
๑๓. พระแม่กวนอิม...............ศรศิลป์   อินทร์พรหม
 สำหรับนักดนตรีจิตอาสา ประกอบด้วย...
๑. ณัฐศักดิ์     สมพงษ์
๒. พรสกล     ศิริศิลป์
๓. สมโภชน์   สุวรรณ
๔. ตุ๋ย  ศรีกะชา
๕. สมหมาย   สมพงษ์

นักแต่งเพลง ได้แก่
๑. เมา        มัจจุราช
๒. พรสกล   ศิริศิลป์
๓. พิทักษ์   สังข์เงิน
๔. พนม      บริสุทธิ์
๕. ศรศิลป์   อินทร์พรหม

ตรวจและปรับปรุงเนื้อร้อง
๑. สุเพียร  คำวงศ์  รองประธานสภาวัฒนธรรม
นายประสาธน์ ศรีจักร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.081-1854082
นางวันเพ็ญ แผ่นเงิน เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.081-9678981
นายสุเพียร คำวงศ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 081-0751512
อีเมล์ : itkhukhan@gmail.com